Datos Personales

FRANCISCO JOSÉ SÁEZ MARTÍNEZ

2347    
CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD

MELCHOR DE MACANAZ

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

SITEFB - STRATEGY, INNOVATION, TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND FAMILY BUSINESS

Eco-innovación

Emprendimiento corporativo