Datos Personales

MARÍA CRISTINA DÍAZ GARCÍA

2173    
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

MELCHOR DE MACANAZ

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

SITEFB - STRATEGY, INNOVATION, TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND FAMILY BUSINESS

género

emprendimiento

innovación