Datos Personales

PASCUAL PARADA TORRALBA

P. ASOCIADO/A

MELCHOR DE MACANAZ

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

SITEFB - STRATEGY, INNOVATION, TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND FAMILY BUSINESS