Datos Personales

ÁNGELA GONZÁLEZ MORENO

2348    
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD

MELCHOR DE MACANAZ

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

SITEFB - STRATEGY, INNOVATION, TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND FAMILY BUSINESS

Ajuste estratégico: Innovación y estrategia

Ecoinnovación

Entrepreneurship e intención emprendedora