Datos Personales

JOSÉ MANUEL RÓDENAS FERNÁNDEZ

2305    
P. ASOCIADO/A

MELCHOR DE MACANAZ

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

SITEFB - STRATEGY, INNOVATION, TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND FAMILY BUSINESS